FÖRETAG

Vi erbjuder abonnemang på:

  • snittblommor
  • gröna växter
  • arrangemang
  • för t.ex. reception, personalrum, konferenslokaler, kontoret.

Vi erbjuder också buketter och arrangemang till:

  • Avtackningar
  • För gott samarbete
  • Kunder/samarbetspartners
  • Julhälsningar